go-to-top

  • گوشی  Stylus 2  الجی معرفی شد

    گوشی Stylus 2 الجی معرفی شد 1394/11/27

    در حالی که چند روز بیشتر به برپایی نمایشگاه MWC 2016 باقی مانده، کمپانی LG امروز گوشی استایلوس 2 را معرفی نمود و...