go-to-top

  • تسکین درد مفاصل با مچ بند نانو

    تسکین درد مفاصل با مچ بند نانو 1394/4/15

    پزشکان معمولا به بیمارانی که به درد مفاصل دچارند، توصیه می کنند تا این نقاط را گرم نگه دارند. به همین دلیل...

  • گوگل مچ بند سلامت می سازد

    گوگل مچ بند سلامت می سازد 1394/4/3

    براساس گزارش بلومبرگ، گوگل درحال ساخت نوعی مچ بند تناسب اندام برای مصارف پزشکی است که علاوه بر اندازه گیری...