go-to-top

  • اولین ویلای شناور جهان

    اولین ویلای شناور جهان 1394/4/21

    شرکت مهندسی BMT Asia Pacific موفق به طراحی نخستین ویلاهای شناور برای استفاده در سواحل آرام و کم‌عمق شد.مسوولان این...