go-to-top

  • افتتاح نمایشگاه IFA 2015 برلین

    افتتاح نمایشگاه IFA 2015 برلین 1394/6/11

    نمایشگاه IFA 2015 امروز فعالیت خود را در شهر برلین آغاز نمود.  این نمایشگاه به مدت 5 روز از تاریخ 13 تا 18 شهریور...