• دوربین ME20F-SH محصول جدید Canon

    دوربین ME20F-SH محصول جدید Canon 1394/5/10 19:44:16

    Canon آخرین محصول خود را که یک دوربین فیلمبرداری فوق پیشرفته است، معرفی نمود.  این دوربین که ME20F-SH نام دارد برای...

go-to-top