• گروه های تلگرام، هزار نفره شد!

    گروه های تلگرام، هزار نفره شد! 1394/9/5 13:54:18

    در بروز رسانی جدید تلگرام، دو قابلیت مهم برای گروه ها در نظر گرفته شده است. یکی اینکه ظرفیت گروه ها تا 1000 نفر...

go-to-top