مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی
HP 15 af131 dx A6 4 500 AMD
HP 15 af157na A8 7410 8 2 1
HP 15 af157na A8 7410 8 2 2
HP 15-Ac041ne i7-8-1-2
HP 15-Ac183 i7-8-1-2 2,490,000
HP 15-Ac186nia i5-8-1-2
HP 250 G3 2830-2-500-INT
HP 250 G3 i3-4-500-INT
HP 250 G3 i3-4-750-1
HP 250 G3 i5-6-1-2
HP 250 G4 i3-4-1-2
HP 250 G4 N3700 4 500 INT
HP 250 G5 N3060 4 500 INTL 1,222,500
HP 255 G3 E2-4-500-AMD
HP 255 G4 E1 4 500 AMD
HP 255 G5 E2 4 500 512
HP 255 G5 E2 7110 4 1 512 1,265,000
HP 350 G1 I5-4-500-2
HP 350 G1 I7-4-750-2
HP 355 G2 A8-8-1-2
HP 355 G2 A4-4-500-2
HP 355 G2 A8-4-500-2
HP 650 G1 i7 8 1 INT
HP 650 G1 i7 8 256 INT
HP ab143cl A10 12 1 2 Touch
HP ab153nr A10 8 1 2
HP ac105nx i5 6 1 2
HP ae104ne i7 16 2 4 3,825,000
HP af105ne A6 4 500 1
HP af165sa A8 8 1 1
HP AK049 i7 16 1 8 4 4,000,000
HP AK049 i7 16 1SSD 4
HP AK049 i7 16 500SSD 4
HP AK049 i7 8 1 8 4 3,800,000
HP AK049 i7 8 256SSD 4 4,000,000
HP am021ne i3 6 1 2
HP am022ne i3 6 1 2 1,870,000
HP am096nia i5 8 1 4
HP am097nia i5 8 1 4
HP AM098NIA i3 6 1 2
HP AM099NIA i3 6 1 2
HP am100ne i5 8 1 2 2,320,000
HP am101ne i5 8 1 2
HP au087nia i7 16 2 4
HP au102ne i5 12 1 4 3,110,000
HP au103ne i5 12 1 4
HP au104ne i7 16 2 4 3,590,000
HP au105ne i7 16 2 4 3,430,000
HP aw065sa A9 8 2 3
HP aw097nia A10 16 1 4 2,985,000
HP ay004ne i3 4 1 2
HP ay048 i3 4 1 2 1,710,000
HP ay049 i3 4 1 2 1,725,000
HP ay062ne N3710 4 1 2 1,560,000
HP ay076nia i7 8 1 2 2,660,000
HP ay081nia i3 4 1 2
HP ay082nia i3 4 1 2
HP ay089nia N3060 4 500 INT 1,145,000
HP ay103ne i5 4 1 2
HP ay105ne i5 4 1 2
HP ay111nx i7 12 1 4
HP ay114ne i5 8 1 4
HP ay118ne i5 8 1 4 2,540,000
HP ay119ne i7 12 1 4
HP ay190nia i5 7200U 4 500 2 2,130,000
HP ay191nia i7 7500U 8 1 2 2,660,000
HP ay197cl i5 7200U 8 1 4
HP ba009dx A6 4 500 AMD
HP ba026au A6 4 500 AMD 1,510,000
HP ba069nia A6 4 1 2 1,666,000
HP ba069nia A6 8 1 2
HP ba079dx A10 6 1 2
HP ba088nia A6 4 1 2
HP ba089nia E2 7110 4 500 AMD
HP ba154nr A9 4 1 AMD 1,810,000
HP bc001ne i7 16 1 128 4
HP bc009 i7 16 1 128SSD 4
HP bc009 i7 16 1SSD 128SSD 4 5,650,000
HP bc009 i7 8 1 128 4 4,330,000
HP bc200 i7 7700HQ 8 1 128SSD 4 5,010,000
HP c100na N3050 2 32 INTL 1,310,000
HP EliteBook 840 G3 i5 16 500SSD INT
HP EliteBook 840 G3 i5 8 256SSD INT
HP EliteBook 840 G3 i7 16 500SSD INT
HP EliteBook 840 G3 i7 8 256SSD INT
HP EliteBook Revolve 810 G3 i5 8 256 INT
HP EliteBook Revolve 810 G3 i7 8 256 INT
HP ENVY 13 D100 i7 8 256 INT
HP ENVY 15 K008 i7-8-1-4
HP ENVY 15 K009 i7-16-1-4
HP ENVY 15 Q400 i7 16 1 4
HP ENVY 15-k010ne I5-4-1-2-8SSD
HP ENVY 15T-AE100 i7 16 1 128SSD 4 Custom
HP ENVY 15T-AE100 i7-8-1-4
HP ENVY 15T-Q400 i7-8-1-4
HP ENVY K007NE i5-8-1 8SSD-2
HP ENVY K209NE i5-8-1 8SSD-4
HP ENVY K211NE i7-16-1 8SSD-4
HP ENVY K212NE i7-16-1-4
HP Omen 15 BTO i7 7700HQ 8 1 4 FHD
HP Omen 15-ax201nj i7 7700HQ 16 1 128SSD 4 FHD
HP Omen 15T-AX000 i7 16 1 128SSD 4 4K 5,230,000
HP Omen 15T-AX000 i7 16 1 128SSD 4 FHD
HP Omen 17T W000 i7 16 2 128SSD 4
HP Omen 17T W000 i7 16 2 128SSD 6 7,100,000
HP Omen 17T W000 i7 16 2 128SSD 8
HP Omen 5000ne i7-16-256-4
HP Omen 5100 i7 16 256 SSD 4
HP Pavilion 13t-u000 X360 i3 4 500 INT
HP Pavilion 13t-u000 X360 i5 8 1 INT
HP Pavilion 14 ac113 ne i5 8 1 2
HP Pavilion 14 ac114 ne i5 8 1 2
HP Pavilion 14 ac115 ne i3 6 1 2
HP Pavilion 14 ac116 ne i3 6 1 2
HP Pavilion 15 Ab100 ne A10-8-1-2
HP Pavilion 15 Ab102 ne A10 8 1 2
HP Pavilion 15 ab150sa A8 7410 8 2 1
HP Pavilion 15 ab155sa A8 7410 8 2 1
HP Pavilion 15 Ab236 ne i5-8-1-4
HP Pavilion 15 Ab237 ne i7-8-1-4
HP Pavilion 15 Ab238 ne i5-8-1-4
HP Pavilion 15 Ab239 ne i7-8-1-4
HP Pavilion 15 Ab248 ne i5 6 1 4
HP Pavilion 15 Ab252 ne i7 12 2 4
HP Pavilion 15 Ab294 nia i3-4-500-2
HP Pavilion 15 Ab295 nia i3-4-500-INT
HP Pavilion 15 Ab298 nia i3-4-500-2
HP Pavilion 15 Ab299 nia i3-4-500-INT
HP Pavilion 15 ac032ne i3-4-500-2
HP Pavilion 15 Ac138 nia i5 8 1 2
HP Pavilion 15 Ac138 nia i5-4-1-2
HP Pavilion 15 Ac141 ne i5 4 500 2
HP Pavilion 15 Ac179 ne i3 4 500 2
HP Pavilion 15 Ac180 ne i5-6-500-2
HP Pavilion 15 Ac181 nia N3700-4-500-int
HP Pavilion 15 Ac182 nia N3050-4-500-INT
HP Pavilion 15 Ac189 nia i5-4-500-2
HP Pavilion 15 Ac190 nia i3-4-500-2
HP Pavilion 15 Ac191 tx i5-4-1-2
HP Pavilion 15 Ac191 tx i5-6-1-2
HP Pavilion 15 Ac192 tx i5-4-1-2
HP Pavilion 15 Ac197 nia i3-4-500-int
HP Pavilion 15 Ac199 nia N3050-2-500-INT
HP Pavilion 15 Af104 ne A6-4-500-1
HP Pavilion 15 ak099nr i7 8 1 4
HP Pavilion 15 au086nia i7 16 2 4
HP Pavilion 15 ay037 ne N3710 4 1 2
HP Pavilion 15 ay038 ne N3710 4 1 2 1,560,000
HP Pavilion 15 ay073 nia i7 12 1 4
HP Pavilion 15 ay074 nia i7 12 1 4
HP Pavilion 15 ay074 nia i7 8 1 4
HP Pavilion 15 ay075 nia i7 8 1 2
HP Pavilion 15 ay077 nia i5 8 1 4
HP Pavilion 15 ay078 nia i5 8 1 4
HP Pavilion 15 ay085 nia N3710 4 1 2
HP Pavilion 15 ay086 nia N3710 4 1 2
HP Pavilion 15 g024ne A4-4-500-1
HP Pavilion 15 g024ne A4-4-500-1
HP Pavilion 15 n021se A10-4-500-2
HP Pavilion 15 n240se I5-4-750-2
HP Pavilion 15 n240tx I7-8-1-2
HP Pavilion 15 n260se A10-4-500-2
HP Pavilion 15 P034NE i5-4-750-2
HP Pavilion 15 P037 i5-4-750-2
HP Pavilion 15 p040ne i7-6-1-2
HP Pavilion 15 P046NE i5-8-1-2
HP Pavilion 15 P051NE i5-6-1-2
HP Pavilion 15 P052NE i7-6-1-2
HP Pavilion 15 P053NE i7-6-1-2
HP Pavilion 15 P058NE i7-6-1-2
HP Pavilion 15 P104 I5-4-750-2
HP Pavilion 15 P105 I5-4-750-2
HP Pavilion 15 P107 i5-4-750-2
HP Pavilion 15 P108 I5-6-1-2
HP Pavilion 15 P111NE i5-6-1-2
HP Pavilion 15 p112ne i7-6-1-2
HP Pavilion 15 p114ne i7-6-1-2
HP Pavilion 15 P115NE i7-6-1-2
HP Pavilion 15 P116NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 P122NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 P148NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 P202NE i5-6-1-4
HP Pavilion 15 P205NE i7-8-2-4
HP Pavilion 15 P206 3540-4-500-2
HP Pavilion 15 P207NE i5-6-1-4
HP Pavilion 15 P208NE i5-6-1-4
HP Pavilion 15 P209NE i5-6-1-4
HP Pavilion 15 P210NE i5-6-1-4
HP Pavilion 15 P235NE i7-8-1-4
HP Pavilion 15 P240NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 P241NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 P242NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 P243NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 P247NE i5-6-1-2
HP Pavilion 15 P248NE i7-8-1-2
HP Pavilion 15 P249NE i7-8-1-2
HP Pavilion 15 P260NE i7-8-1-2
HP Pavilion 15 P261NE i7-8-1-2
HP Pavilion 15 P263NE i5-8-2-4
HP Pavilion 15 r005ne 2830-2-500-int
HP Pavilion 15 R020ne i5-4-500-2
HP Pavilion 15 r031ne i3-4-500-2
HP Pavilion 15 R111NE i5-4-500-2
HP Pavilion 15 R112 i5-4-500-2
HP Pavilion 15 r114ne 3540-4-500-Int
HP Pavilion 15 R118NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 r135 i7-8-1-2
HP Pavilion 15 r136 i7-8-1-2
HP Pavilion 15 R138 i3-4-500-2
HP Pavilion 15 R139 i5-4-500-2
HP Pavilion 15 R214NE 3540-4-500-1
HP Pavilion 15 R221 I5-6-1-2
HP Pavilion 15 R222 i5-6-1-2
HP Pavilion 15 R244NE 2840-2-500-INT
HP Pavilion 15 R255NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 R256NE i3-4-500-2
HP Pavilion 15 R259NE i5-4-500-2
HP Pavilion 15 R260NE i5-4-500-2
HP Pavilion 15 R261NE i5-4-500-2
HP Pavilion 15 R262NE i7-8-1-2
HP Pavilion 15 R263NE i7-8-1-2
HP Pavilion 15-n264se 2117U-4-500-1
HP Pavilion 15-p113ne-i7-6-1-2
HP Pavilion 15-r044ne I3-4-500-2
HP Pavilion 17T ab000 i7 16 1 128SSD 4
HP Pavilion 17T ab000 i7 16 1SSD 128SSD 4
HP Pavilion ab582tx i5 8 1 4 2,760,000
HP Pavilion ac125nx i5 4 500 2
HP Pavilion ac126nx i5 4 500 2
HP Pavilion ay013nx i3 4 500 INT
HP Pavilion ay015nx i3 4 500 INT
HP Pavilion ay079nia i5 4 500 2
HP Pavilion ay080 nia i5 4 500 2
HP Pavilion ay113 ne i5 8 1 4 2,520,000
HP Pavilion ay116 ne i7 12 1 4 2,960,000
HP Pavilion ay117 ne i7 12 1 4
HP Pavilion Gaming 15t ak000 i7 8 1 4
HP Pavilion Gaming 15t ak000 Plus i7 16 1 4
HP Pavilion Gaming 15t ak000nh i7 16 1 4
HP Pavilion P211 i7-8-1-4
HP Pavilion p212ne i7-8-1-4
HP Pavilion P212nia i5-6-1-4
HP Pavilion P213 i7-8-1-4
HP Pavilion P213nia i5-6-1-4
HP Pavilion P214 i7-8-1-4
HP Pavilion p244ne i5-6-1-2
HP Pavilion p245ne i5-6-1-2
HP Pavilion p246ne i5-6-1-2
HP Pavilion R211 i5-6-1-2
HP Pavilion R213 i5-6-1-2
HP Pavilion X360 i5-6-1-intel-touch
HP ProBook 250 G5 i3 4 1 2
HP ProBook 250 G5 i3 5005U 4 1 2
HP ProBook 250 G5 i3 5005U 4 500 2
HP ProBook 250 G5 N3700 4 500 INT
HP ProBook 430 G2 i5 4 500 INT
HP ProBook 430 G2 i5 8 1 INT
HP ProBook 430 G2 i5 8 1 INT
HP ProBook 450 G1 I5-8-1-2
HP ProBook 450 G1 I7-8-1-2
HP ProBook 450 G2 I5-8-1-2
HP ProBook 450 G2 i7-8-1-2
HP ProBook 450 G3 i5-8-1-2 2,580,000
HP ProBook 450 G3 i7-8-1-2
HP ProBook 450 G4 i5 8 1 2 2,625,000
HP ProBook 450 G4 i7 8 1 2 3,140,000
HP ProBook 650 G1 i5 4 500 Intel
HP Spectre 13t V000 i5 8 256 INT
HP Spectre 13t V000 i7 8 512 INT
HP Spectre 13t-V100 i5 8 512 SSD INT
HP Spectre 13t-V100 i7 8 512 SSD INT 5,530,000
HP Spectre X360 13t 4185nr i7 8 512
HP Spectre X360 15t W000 i5 8 1 INT Touch
HP Spectre X360 AC000 i7 7500U 16 512 SSD INT FHD Touch 6,590,000
HP Stream 13-c101na N3050 2 32 INT 1,310,000
HP ZBook i7 16 1 256SSD 2
HP ZBook i7 16 256 1
HP ZBook i7 16 512 1
HP ZBook i7 32 1 512SSD 4
لیست قیمت لپ تاپ دل
DELL INSPIRON 3162 N3050 2 32 INTL
Dell Inspiron 3168 N3060 2 32 INT 1,654,000
Dell INSPIRON 3542 2957U-4-500-INT
Dell Inspiron 3542 i3 4 500 2
Dell INSPIRON 3542 i3-4-500-INT
Dell INSPIRON 3542 i5-4-500-2
Dell INSPIRON 3543 i5-4-500-2
Dell INSPIRON 3552 2957U 4 500 INT
Dell Inspiron 3552 Celeron N3060 4 500 INT 1,170,000
Dell Inspiron 3558 i3 4 1 2 1,680,000
Dell INSPIRON 3558 i3 4 500 INT
Dell INSPIRON 3558 i5 4 500 2 2,120,000
Dell Inspiron 3558 i5 6 1 2
Dell Inspiron 3567 i3 4 1 2 1,870,000
Dell Inspiron 3567 i3 4 1 INT 1,620,000
Dell Inspiron 3567 i3 4 500 INT 1,560,000
Dell Inspiron 3567 i5 7200U 4 500 2 2,170,000
Dell Inspiron 3567 i5 7200U 6 1 2
Dell Inspiron 3567 i7 7500U 8 1 2 2,720,000
Dell Inspiron 5378 i5 7200U 8 1 INT
Dell INSPIRON 5458 i5-4-1-4
Dell INSPIRON 5558 i3-4-500-2
Dell INSPIRON 5558 i5-4-500-2
Dell INSPIRON 5558 i5-6-1-2
Dell INSPIRON 5558 i5-8-1-2
Dell INSPIRON 5558 i7-8-1-4
Dell Inspiron 5559 i5 8 1 2 2,430,000
Dell INSPIRON 5559 i5-4-500-2 2,370,000
Dell INSPIRON 5559 i7 8 1 4 FHD 3,020,000
Dell INSPIRON 5559 i7-16-2-4
Dell INSPIRON 5559 i7-8-1-2 2,950,000
Dell INSPIRON 5559 i7-8-1-4 3,085,000
Dell Inspiron 5567 i5 7200U 4 1 2
Dell Inspiron 5567 i5 7200U 8 1 2
Dell Inspiron 5567 i5 7200U 8 1 4
Dell Inspiron 5567 i5 7200U 8 2 4 2,885,000
Dell Inspiron 5567 i7 7500U 16 2 4 3,670,000
Dell Inspiron 5567 i7 7500U 8 1 4 3,080,000
Dell Inspiron 5567 i7 7500U 8 2 4 3,370,000
Dell Inspiron 7559 i7 16 1 4
Dell Inspiron 7559 i7 8 1 4
Dell Inspiron 7567 i7 7700HQ 16 1 128SSD 4 5,390,000
Dell Latitude 3450 i7 8 1 2 4,155,000
Dell Latitude 5440 i5 8 320 2 3,915,000
Dell Latitude E5550 i5 4 500 INT
Dell VOSTRO 14 5459 i5 4 500 2
Dell VOSTRO 14 5459 i7 4 1 4
Dell VOSTRO 14 5459 i7-8-1-4
Dell Vostro 5468 i5 7200U 4 1 2 3,180,000
Dell Vostro 5468 i5 7200U 4 500 2 2,970,000
Dell Vostro 5468 i7 8 1 4 3,620,000
Dell XPS 13 9343 i5 8 256SSD INT
Dell XPS 13 9343 i7 8 512SSD INT
Dell XPS 13 i5 8 256SSD INT Touch
Dell XPS 13 i7 7500U 8 256SSD INT Non-Touch
Dell XPS 13 i7 7500U 8 256SSD INT Touch
Dell XPS 15 9560 i7 7700HQ 16 512SSD 4 Touch 11,615,000
لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو
Fujitsu LifeBook A514 i3-4-500-INT
Fujitsu LifeBook A555 i3 4 500 INT 1,490,000
Fujitsu LifeBook AH544 i5-4-750-2
Fujitsu LifeBook AH544 i5-6-750-2
Fujitsu LifeBook AH544 i7-4-1-2
Fujitsu LifeBook AH544 i7-8-1-2
Fujitsu LifeBook E554 i5-4-500-INT
Fujitsu LifeBook E556 i5 4 500 INT 3,580,000
Fujitsu LifeBook E734 i5 8 500 INT 2,600,000
Fujitsu LifeBook E734 i7 8 500 INT 3,160,000
Fujitsu LifeBook E734 i7 8 500 INT Touch
Fujitsu LifeBook S935 i5 8 1 INT Touch 3,095,000
Fujitsu LifeBook T725 i5 8 500 8SSD INT 3,380,000
Fujitsu LifeBook U904 i7-10-256SSD-INT
لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت
Microsoft Surface Book i5-8-128-INT
Microsoft Surface Book i5-8-256-1 7,190,000
Microsoft Surface Book i7 16 1 2 13,780,000
Microsoft Surface Book i7 16 512 2 10,180,000
Microsoft Surface Book i7 8 256 2 8,475,000
Microsoft Surface Book i7-16-1-1
Microsoft Surface Book i7-16-512-1 9,540,000
Microsoft Surface Book i7-8-256-1
Microsoft Surface Laptop i5 8 128 INT 4,690,000
Microsoft Surface Laptop i5 8 256 INT 5,595,000
Microsoft Surface Laptop i7 16 512 INT 9,405,000
Microsoft Surface Laptop i7 8 256 INT 7,105,000
لیست قیمت لپ تاپ وایو
VAIO S131X-0111 i7 8 256
VAIO S131X-0121 i7 8 256
VAIO S131X-0211 i5 8 128
VAIO S131X-0221 i5 8 128
VAIO Z131X-0111 i7 8 256
VAIO Z131X-0211 i5 8 256
VAIO Z13BX-0111 Flip i7 16 512
VAIO Z13BX-0211 Flip i7 8 256
VAIO Z13BX-0311 Flip i5 8 256
:

go-to-top