go-to-top

  • ابر قدرت ASUS به میدان آمد

    ابر قدرت ASUS به میدان آمد 1393/12/23

    ابر قدرت ASUS به میدان آمد.

    چندی پیش nvidia  از پردازنده جدید گرافیکی خود به نام gtx960M رونمایی کرد و  کمتر از...