go-to-top

  • فروش iMac Pro های جدید شروع شد

    فروش iMac Pro های جدید شروع شد 1396/9/26

    بسیاری از کاربران حرفه ای که به اسم iMac قسم می خورند مدت های مدیدی است که منتظر ورود iMac Pro جدید هستند. اپل قول...

  • سری جدید iMac Pro رونمایی شد

    سری جدید iMac Pro رونمایی شد 1396/3/16

    اپل دیروز سری جدید کامپیوترهای all-in-one خود را در شهر سن‌خوزه معرفی کرد. کامپیوترهای یکپارچه اپل با نام iMac Pro...