go-to-top

12 فاجعه‌ که موجب پایان بشریت می‌شوند

1394/1/9

«دنیس پاملن» و «استوارت آرمسترانگ» دو دانشمند لیستی از 12 فاجعه که باعث نابودی انسان می‌شوند را جمع‌آوری کرده‌اند.

جنگ هسته‌ای، فاجعه زیست محیطی یا بیماری‌های همه‌گیر جهانی، اتفاقاتی است که می‌توانند باعث نابودی انسان‌ها شوند.

1- تغییرات آب و هوایی شدید
 

 تغییرات آب و هوا
 

2- جنگ هسته‌ای
 

جنگ هسته ای 


3- بیماری‌های همه‌گیر جهانی
 

بیماری ها

4- فاجعه زیست محیطی

فاجعه زیستی


5- فروپاشی نظام جهانی

فروپاشی نظام


6- اثرات شهاب‌های آسمانی

شهاب های آسمانی


7- اَبَر آتشفشان

ابر آتشفشان

 

 

8- زیست شناسی مصنوعی

زیست شناسی


9- فناوری نانو

10- هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
 

11- حکومت ضعیف جهانی
 

حکومت جهانی

 
12- عوامل ناشناخته

عوامل ناشناخته


منبع: فارس

 

امتیاز کاربران از 114 رای : 4.7