go-to-top

اپل واچ موفق نبوده است...!!!

1394/1/24

آقای Tavis McCourt یکی از محققان موسسه مالی Raymond James  پس از اولین روز ثبت سفارش برای فروش اپل واچ، در آخرین ارزش گذاری  خود، سهام کمپانی اپل را کمتر از میزان قبلی ارزیابی کرده است. در این گزارشش ذکر شده است که محصول جدید اپل، توانایی برآرورده ساختن انتظارات سرمایه گذاران و سهام داران این شرکت را ندارد. در این گزارش آمده است که با توجه به بررسی های تازه ای که این روزها از ساعت هوشمند اپل در فضای مجازی انتشار یافته، خریداران کمتری به اپل استورها برای انتخاب این محصول خواهند رفت.

جدیدترین بررسی هایی که از ساعت اپل به عمل آمده است، همه بررسی کنندگان به حالت کلی نظرشان این است که این محصول بی نظیر است و دوست دارید آن را داشته باشید، اما به آن نیازی ندارید و بدون آن نیز زندگی شیرین خواهد است.

 

 

 McCourt معتقد است: ))تاثیر مالی فروش ساعت اپل در اینجا مطرح نیست؛‌ در صورتی که این شرکت نتواند میزان قابل توجهی از جدیدترین محصول خود را به فروش رساند، این ترس در ذهن سهام داران به وجود خواهد آمد که اپل به طور کلی در ارائه محصولات نو در دسته بندی های جدید، ناتوان است.((

ایشان همچنین اعتقاد دارند که در صورت عدم استقبال از ساعت اپل، این کمپانی قادر نیست روند رو به رشد مالی سالانه خود رو به افزایش ببرد. وی گزارش خود را در حالی ارائه داده که تنها چند ساعت از ثبت سفارشات برای اپل واچ می گذشت.

اپل واچ از تاریخ ۲۴ آوریل به شکل رسمی فروش خود را آغاز می کند و تاریخ عرضه اولین پیش سفارش ها، مربوط به ۲۴ آوریل الی ۸ ماه مِی شده است؛ افرادی که هم اکنون بخواهند ساعت را سفارش دهند، باید تا ماه ژوئن برای دریافت آن منتظر باشند.

 

آقای Tavis McCourt یکی از محققان موسسه مالی Raymond James  پس از اولین روز ثبت سفارش برای فروش اپل واچ، در آخرین ارزش گذاری  خود، سهام کمپانی اپل را کمتر از میزان قبلی ارزیابی کرده است. در این گزارشش ذکر شده است که محصول جدید اپل، توانایی برآرورده ساختن انتظارات سرمایه گذاران و سهام داران این شرکت را ندارد. در این گزارش آمده است که با توجه به بررسی های تازه ای که این روزها از ساعت هوشمند اپل در فضای مجازی انتشار یافته، خریداران کمتری به اپل استورها برای انتخاب این محصول خواهند رفت.

جدیدترین بررسی هایی که از ساعت اپل به عمل آمده است، همه بررسی کنندگان به حالت کلی نظرشان این است که این محصول بی نظیر است و دوست دارید آن را داشته باشید، اما به آن نیازی ندارید و بدون آن نیز زندگی شیرین خواهد است.

 McCourt معتقد است: ))تاثیر مالی فروش ساعت اپل در اینجا مطرح نیست؛‌ در صورتی که این شرکت نتواند میزان قابل توجهی از جدیدترین محصول خود را به فروش رساند، این ترس در ذهن سهام داران به وجود خواهد آمد که اپل به طور کلی در ارائه محصولات نو در دسته بندی های جدید، ناتوان است.((

ایشان همچنین اعتقاد دارند که در صورت عدم استقبال از ساعت اپل، این کمپانی قادر نیست روند رو به رشد مالی سالانه خود رو به افزایش ببرد. وی گزارش خود را در حالی ارائه داده که تنها چند ساعت از ثبت سفارشات برای اپل واچ می گذشت.

اپل واچ از تاریخ ۲۴ آوریل به شکل رسمی فروش خود را آغاز می کند و تاریخ عرضه اولین پیش سفارش ها، مربوط به ۲۴ آوریل الی ۸ ماه مِی شده است؛ افرادی که هم اکنون بخواهند ساعت را سفارش دهند، باید تا ماه ژوئن برای دریافت آن منتظر باشند.

 

آقای Tavis McCourt یکی از محققان موسسه مالی Raymond James  پس از اولین روز ثبت سفارش برای فروش اپل واچ، در آخرین ارزش گذاری  خود، سهام کمپانی اپل را کمتر از میزان قبلی ارزیابی کرده است. در این گزارشش ذکر شده است که محصول جدید اپل، توانایی برآرورده ساختن انتظارات سرمایه گذاران و سهام داران این شرکت را ندارد. در این گزارش آمده است که با توجه به بررسی های تازه ای که این روزها از ساعت هوشمند اپل در فضای مجازی انتشار یافته، خریداران کمتری به اپل استورها برای انتخاب این محصول خواهند رفت.

جدیدترین بررسی هایی که از ساعت اپل به عمل آمده است، همه بررسی کنندگان به حالت کلی نظرشان این است که این محصول بی نظیر است و دوست دارید آن را داشته باشید، اما به آن نیازی ندارید و بدون آن نیز زندگی شیرین خواهد است.

 McCourt معتقد است: ))تاثیر مالی فروش ساعت اپل در اینجا مطرح نیست؛‌ در صورتی که این شرکت نتواند میزان قابل توجهی از جدیدترین محصول خود را به فروش رساند، این ترس در ذهن سهام داران به وجود خواهد آمد که اپل به طور کلی در ارائه محصولات نو در دسته بندی های جدید، ناتوان است.((

ایشان همچنین اعتقاد دارند که در صورت عدم استقبال از ساعت اپل، این کمپانی قادر نیست روند رو به رشد مالی سالانه خود رو به افزایش ببرد. وی گزارش خود را در حالی ارائه داده که تنها چند ساعت از ثبت سفارشات برای اپل واچ می گذشت.

اپل واچ از تاریخ ۲۴ آوریل به شکل رسمی فروش خود را آغاز می کند و تاریخ عرضه اولین پیش سفارش ها، مربوط به ۲۴ آوریل الی ۸ ماه مِی شده است؛ افرادی که هم اکنون بخواهند ساعت را سفارش دهند، باید تا ماه ژوئن برای دریافت آن منتظر باشند.

امتیاز کاربران از 114 رای : 4.7