go-to-top

تشخیص درصد چربی بدن از روی عکس

1394/4/22

 Bodywhatنام سایتی است که تنها با دریافت عکس کاربران، می تواند با دقت قابل قبولی درصد چربی بدن آنها را اندازه گیری کند.

برای استفاده از این سایت، کاربر باید دستهای خود را صاف در کنار بدن قرار دهد و دراین حالت از خود عکس بگیرد. سپس این عکس را روی سایت آپلود کرده و اطلاعاتی مانند قد و وزن خود را نیز وارد سایت نماید.

سایت Bodywhat یک مدل ۳ بعدی از بدن کاربر تهیه می کند و بعد از مقایسه آن  با مدل هایی که در دیتابیس خود دارد، میزان چربی بدن فرد را مشخص می کند. این وب سایت ادعا می کند تشخیصش تا 95% قابل اطمینان است.

بعلاوه می توانید با استفاده از این مدل 3 بعدی، ببینید در صورت افزایش میزان ماهیچه ها یا چربی ها، بدن شما به چه شکل در خواهد آمد.

این سایت در واقع به منظور تعیین درصد چربی بدن طرحی شده، اما ادعا می کند قادر است میزان جذاب بودن فرد را نیز در مقایسه با نمونه های مشابه محاسبه و اعلام نماید.

همچنین Bodywhat می تواند بدن شما را با افراد مشهور مقایسه کند و بگوید از نظر بدنی به کدام هنرپیشه یا خواننده بیشترین شباهت را دارید.

 شما هم می توانید با مراجعه به این سایت قابلیت های آن را امتحان کنید. البته بهتر است برای حفظ امنیت خود قبل از آپلود عکستان چهره خود را از تصویر پاک کنید. هرچند ممکن است به دلیل استقبال زیاد از این سایت و حجم زیاد کاربران، استفاده از آن چندان هم آسان نباشد. 

امتیاز کاربران از 114 رای : 4.7