go-to-top

استفاده از اینترنت شما را شادتر می کند

1394/6/10

وابستگی زندگی انسانها به اینترنت هر روز پررنگ تر می شود و همین امر سبب شده بسیاری اینترنت را عاملی مخرب برای روابط اجتماعی و خلقیات افراد بدانند. اما تحقیقات اخیر دانشمندان ثابت کرده است که استفاده از اینترنت باعث شادتر شدن انسانها می شود.

دانشمندان در پروژه ای به نام رضایت از زندگی در عصر اینترنت (Life Satisfaction in the Internet Age ) تاثیر درازمدت اینترنت بر خلق و خوی کاربران آن بررسی نمودند. برای این منظور محققان این پروژه به مطالعه اطلاعات مربوط به 70000 نفر که در طول 10 سال گردآوری شده بود، پرداختند.

محققان با استفاده از داده های آماری نشان دادند در دهه اخیر با رواج استفاده از اینترنت، رضایت افراد از زندگی بیشتر شده است. براین اساس افرادی که در ده سال گذشته از اینترنت بهره مند بوده اند نسبت به کسانی که از آن استفاده نمی کرده اند، شادتر بوده اند. در نتیجه بیشتر شدن نفوذ اینترنت رضایت از زندگی را افزایش داده است. این تاثیر در بیماران، معلولین، سالمندان و افراد فقیر محسوستر است.

البته در این تحقیق میزان استفاده این افراد از اینترنت مورد بررسی قرار نگرفته، اما تا حدود زیادی تاثیرات مثبت اینترنت را بر زندگی ما آشکار می کند.

پژوهشگران این پروژه معتقدند اگر بیماران یا اقشار کم درآمد از امکانات و اطلاعات اینترنت استفاده نمایند، زندگی مطلوبتری را تجربه خواهند کرد.

 

منبع:Washington Post

امتیاز کاربران از 114 رای : 4.7